Vyhledávání

Kontakt

OKČT TJ Baník Karviná

kct12@seznam.cz

AKCE „Paleta cihel

19.05.2013 21:26

AKCE „Paleta cihel“

Paleta cihel, ilustrační foto, archiv

Vážení přátelé,

Klub českých turistů (KČT) se na Vás obrací s žádostí o pomoc při výstavbě Bezručovy chaty na Lysé hoře.V současné době je již dokončen suterén stavby a stavba je již zazimována, na jaře pak budeme pokračovat výstavbou přízemí, včetně zastřešení.Bezručova chata bude mít „lidský rozměr“, bude přesnou replikou toho, co zde vybudovali naši předkové v roce 1935.I oni tenkrát stavěli z veřejných sbírek a z darů od sponzorů a byli odkázáni na pomoc brigádníků. KČT je občanským sdružením, neziskovou a nestátní organizací.

Obracíme se s prosbou na všechny příznivce, turisty a přátele hor, aby se zapojili do právě vyhlášené celostátní akce:

„Darujte paletu cihel“

V rámci této akce si mohou jednotlivci, rodiny, kamarádi, přátelé na pracovišti nebo spolupracovníci v kanceláři, živnostníci, sportovní kluby, podniky apod. zakoupit paletu cihel a darovat ji na obnovu Bezručovy chaty.Na jedné paletě je 80ks porothermových cihelných tvárnic, jedna paleta cihel stojí 3700,- Kč. Celkem budeme potřebovat cca 400 palet cihelných tvarovek. Částku 3700,- Kč můžete též poukázat na účet Veřejné sbírky na účet zřízený u Raiffeisenbank, jehož číslo je 330010033 / 5500 do poznámky stačí uvést jméno (název spolku či firmy) a heslo „paleta cihel“

Každý dárce, jednotlivec, parta kamarádů, živnostník, sportovní klub, skupina spolupracovníků apod. budou navždy uvedeni na tabuli cti uvnitř nové chaty jako dárci. Mohou se tak pochlubit svým potomkům, že velkoryse přispěli k obnově Bezručovy chaty, čímž umožnili pokračování tradice tohoto turistického stánku na nejvyšším vrcholu Beskyd.

Všem dárcům předem děkuje a přeje příjemné přožití vánočních svátků

Ing. Břetislav Boháč
předseda KČT oblast Moravskoslezsk