Vyhledávání

Kontakt

OKČT TJ Baník Karviná

kct12@seznam.cz

Zveme vás do Litomyšle

04.06.2013 00:00

Zveme vás do Litomyšle

Rytíř Toulovec provází denně návštěvníky Litomyšle. Sraz je před informačním centrem na náměstí. Na prohlídku je nutné se objednat telefonicky na čísle 777 637 888 nebo e-mailem info@rytirLITOMYSL.cz. Zážitkové provázení s rytířem v Litomyšli je unikátní projekt, který získal 2. místo v Pardubickém kraji.Rytíř z Litomyšle provází děti i dospělé renesančním městem. Největší zájem je o zámecký areál, lidé chtějí na věže a do tajuplných uliček. Vyslechnou si legendy a příběhy zejména těchto osobností: Bedřicha Smetany, Aloise Jiráska, Boženy Němcové, Olbrama Zoubka a dalších. Video rytíře je na stránkách www.rytirlitomysl.cz/galerie.Návštěvníci Litomyšle s rytířem navštěvují staré památky i novou architekturu. Zájem je o stylové hospody, věže a sklepení. Gotický muž ve zbroji v noci chodí se zapálenou loučí. Prohlídka je zábavná a je zaměřená více na zážitky, než na letopočty.

 

„Víte, proč se Litomyšli daří? Proč se jmenuje Litomyšl? Přijďte a prozradím vám to. Mám své město rád a řeknu vám, vše co vím i co nevím. Jen jediné mě zlobí: Když musím uskakovat plechovým vozatajům, kterých je v historickém městě moc. Vratislav z Pernštejna rozkázal vozit hnůj z náměstí za město, protože chtěl mít město pěkné. A teď není udatný člověk ve vedení města, který by tento hnůj vykázal z historické části.“ dí rytíř Toulovec.

S úctou

Tomáš Langr

Ředitel Dobré divadlo, o.s.
+420 777 637 888
info@dobredivadlo.cz
www.dobredivadlo.cz