Vyhledávání

Kontakt

OKČT TJ Baník Karviná

kct12@seznam.cz

Turistický oddíl Baníku 1.máj Karviná vznikl v roce 1946.Turistický odbor v té době byl vydatně podporován závodním výborem ROH a vedením Dolu 1.máj. Bylo mu poskytnuto dokonalé materiální vybavení zakoupením stanů, spacích pytlů, nafukovacích matrací a jiných turistických potřeb. Odbor měl dokonce k dispozici závodní autobus, takže nebylo jediné neděle či volného dne, kdy by nebyl organizován zájezd. Toto období je nutno hodnotit v historii odboru v té době jako období největšího rozmachu turistiky. Bohužel, později se ukázalo, že tento rozmach a aktivita jeho členů byly až příliš podmíněné štědrou materiální a finanční podporou vedení podniku.

V letech 1960 – 1963 se snížil počet členů na 100 a odbor turistiky přemístil těžiště své činnosti z Karviné II do Karviné VI a upoutal se k hornickému učilišti Dolu 1. máj. Pracovníci závodu a členové ZV ROH vystupovali z turistického odboru. Naproti tomu se jeho novými členy stávají vychovatelé, mistři, učitelé a ostatní zaměstnanci odborného učiliště. Novým předsedou se stal pan Bohumil Šín, který tuto funkci vykonával do roku 1970. Také výbor TJ poskytoval v této době  ( 1964 – 1969 ) odboru vydatnou podporu. Přesto však počet členstva poklesl na 20 dospělých a 16 učňů, kteří tvořili jeho členskou základnu. Odbor má i v té době dobré materiální vybavení jednak vlastní a dále ze sportovního skladu odborného učiliště.

V roce 1970 se stává předsedou odboru pan Miroslav Prášek tělovýchovný instruktor učiliště, za jehož vedení dochází k rozvoji pěší turistiky z řad učňů. Objevuje se první pokus o zimní táboření a to na Girové. Nelze přehlédnout ani činnost hrstky vodních turistů, kteří přes nemalé potíže s loďkami uskuteční 5 náročných sjezdů Hronu, Váhu, Sázavy a třikrát Dunaje.

Odchodem cvičitele pana Evžena Jarolíma do Kovony tato činnost končí. V roce 1978 přestupuje do odboru skupina cykloturistů a turistický oddíl mládeže ( TOM ) „Šlápoty“, vedený Václavem Krajcou, později vystřídaný Josefem Čigelským, který tento TOM vedl až do roku 1989.

Odbor se zaměřil na výkonnostní turistiku, zejména získávaní výkonnostních tříd, výkonnostních odznaků, odznaků „Turista ČSR“ a mnoha oblastních odznaků z celé ČSSR.

TOM „Šlápoty“ sklízel mezi mládeží velké úspěchy a svou aktivitou v soutěžích, pro mládežnické kolektivy vyhlašovaných, si zajistil místo mezi nejúspěšnějšími kolektivy v okrese i kraji. Zvláště úspěchy akce „turisté lesu, přírodě !“ zasluhují pozornost. Pro členy oddílu byly pořádány každý rok letní putovní tábory, kde se děti učily nejen tábornické znalosti, ale zejména poznávání krás naší vlasti. Za úspěchy mládežníků nezůstávaly pozadu ani cykloturisté pod vedením Rostislava Šafraty, který se v roce 1983 stal předsedou odboru turistiky.

V Severomoravském kraji neměl konkurenci a žádné z cykloturistických disciplín. Zvláště v cyklorallyových soutěžích, kde za svou dobu své činnosti absolvoval 240 vítězných startů. Nezahálejí ani pěší turisté, po návratu zasloužilého mistra turistiky Evžena Jarolíma udělali rázný krok vpřed. Vytvořila se skupina členů důchodového věku, která podnikal každý týden výlety do okolí a blízkých Beskyd.

Po změně režimu v roce 1989 došlo k osamostatnění cyklooddílu a odchodu do Bohumína a tím také k odchodu dosavadního předsedy. Tím došlo také ke snížení počtu členů z 80 na 28.

Po volbě nového výboru v lednu 1990 byl zvolen do čela odboru Josef Čigelský.

Došlo k rozpadnutí TOM „Šlápoty“ pro nezájem rodičů o členství v KČT (peněžní starosti). Starší část odboru pořádá nadále pravidelné úterní akce, pod vedením pana Emila Kučavíka. Plní odznaky OTO, Beskydské vrcholy. Každý člen za rok ušlape v průměru kolem 1 000 km.

Došlo také k ocenění dlouholetých zásluh o rozvoj turistiky z ústředí KČT našeho člena Mgr. Evžena Jarolíma, dostal v roce 1994 „čestné uznání“ s plaketou.

Zimní táborníci v roce 1994 (únor) uspořádaly již XI. Ročník zimního táboření v Beskydech z průměrnou účastí na tábořeních 40 táborníků a s mezinárodní účastí. Náš odbor KČT je nejaktivnější na Severní Moravě v získávání odznaku „Zimní táborník ČR“. Mezi nositelé zlatého odznaku, kterých je v ČR vydaných 5 ks patří dva z našeho odboru KČT: Josef Čigelský a Bohumír Boruta. Stříbrný odznak: Ladislav Žylka a Marcel Korbel a další čekatele na bronz. Jak náročné je získávaní zlata? Je zapotřebí celkem absolvovat 30 zimních táboření a 48 nocí pod stanem. Zúčastnili jsme se táboření v bývalém NDR – Kottenheide, na Slovensku, Krásné Lípě a mnoha dalších místech naší vlasti. Kdo neprožil aspoň jednu noc za mrazivého počasí u ohně a pod stanem mezi přáteli přišel o mnoho zážitků z táboření. Zimní táboření je úplně odlišné od běžného letního, kterého se může zúčastnit každý nepřipravený zelenáč.

Náš každoroční kalendář akcí obsahuje mnoho zajímavých akcí. Patří mezi ně jednodenní, vícedenní putování, turistické a dálkové pochody. Nejznámější Novoroční výstup, Slezské šlápoty, Poslední puchýř a další.

Od roku 1994 naše turistická aktivita pokračuje – pravidelně jsme organizovali zimní táboření „ ZT Beskydy“ které každý rok bylo na jiném vrcholu nejčastěji to bylo na Ostrém, Slavíči a Kamenitém.

V roce 2007 jsme uspořádali 24. ročník, kde jsme vyhlásili ukončení zimního táboření pro malou účast (4 táborníci). Dále jsme se zúčastňovali zimních akcí.

1999 - ZT na MS v klasickém lyžovaní Ramsau – Rakousko

2002 - Mezinárodní sraz turistů Pod Račou – Kysuce – Slovensko

2002 -  Mezinárodní sraz turistů Ramzovské sedlo – Jeseníky – ČR

2003 - 40. roč. TZ Hvězda Broumovské skály

2004 - VIII. roč. Český zimní sraz Moldava – Krušné hory

2005 - IX. Český zimní sraz turistů Hedeč – Králiky

2006 - ZT při ZOH Turino – Bardomecchia ( 1700 m.n.m.) 4 členi

2007 - ZT Český zimní sraz turistů Žďár nad Sázavou

2008 - ZT Mezinárodní sraz turistů Jablunkov - Beskydy

2009 - ZT při ZST Bělá nad Radbuzou

2009 - Mezinárodní zimní táboření při FIS klasické lyžování Liberec

2011 - 50. roč. ZT Klíč

Při těchto akcích jsme plnili výkonnostní odznak Zimní táborník VOZT: Zlato má 6 členů, Diamant nají 2 členové a to Čigelský , Skotnica.

Nejen zimní táboření ale, i letní turistikou žije náš odbor. Pravidelně se zúčastňujeme akcí: BMB- Beskydský Monc Blanck, Setkání na vrcholech, Nejnovější akce je na podporu výstavby nové Bezručovy turistické chaty na Lysé hoře - Vystup na svůj vrchol ( VSV ). Jezdíme na celostátní akci za Posledním puchýřem.

V odboru máme 5 členů, kteří byli vyhlášení Sportovcem města Karviná.

Od roku 2001 jsme pořadateli turistického pochodu Okolo Karviné.

Při 13.ročníku ( 2013 ) se zúčastnilo 58 lidí.

Roce 2008 pán. Mgr. Jarolím byl uveden do síně slávy Moravskoslezské oblasti.

V roce 2013 má odbor 29 členů z toho 19 v KČT. Máme vyškolených 4 cvičitelů pro vedení akcí.

Výbor pracuje ve složení :           Josef Čigelský    předseda

                         Ervin Olešňan     matrikář

                         Ladislav Žylka     hospodář

                                             správce webu

 

 

 

 

 

„Byli bychom rádi, kdyby se turistika stala opět koníčkem širšího okruhu pracujících a občanů našeho města, ale při dnešních finančních starostech to zůstane asi jen přáním.“

 

 

 

Josef Čigelský

Předseda KČT

TJ Baník Karviná